תקנון אתר

תקנון ותנאי שימוש – אתר אממ”י – ארגון מוזיקאים ומוזיקאיות ירושלמי

מטרת האתר –

אתר אממ”י (להלן “האתר”) הוא האתר הרשמי של ארגון קהילת המוזיקאים והמוזיקאיות הירושלמיים. האתר נועד על מנת לייצר קהילת יוצרים, נתינת במה לאמנים, וכמקום לשיתופי פעולה ולפיתוח של היוצרים והיוצרות בירושלים.

הגדרות –

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים/משתמשים/מפרסמים באתר .

בעל האתר– מנהל האתר אשר כתובת הדואר האלקטרונית שלו היא [email protected]

האתר – אתר האינטרנט אשר כתובת הדומיין שלו היא – https://ammi.org.il/

התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.

כללי –

תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש והוראות בנושא שמירה על זכויות יוצרים. אנא קרא/י בעיון את כל הוראות המסמך.

המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הגלישה באתר, לכל הוראות התקנון.

המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר נעשית בהסכמת האחראי עליו/ה כנדרש בדין.

השאלון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

הרשמה לאתר אממ”י:

 1. רשאים להירשם לאתר אממ”י –
  1. מוזיקאים ומוזיקאיות מישראל.
  2. אנשי תעשיית המוזיקה מישראל – לרבות – מפיקים, טכנאי סאונד, מנהלים אמנותיים, אנשי בוקינג, יועצים, בעלים של מקומות להופעות, כותבים ובלוגרים.
 2. ההרשמה לאתר תיעשה באמצעות הזנת פרטים אישיים מזהים, או על ידי הזדהות בעזרת חשבון google.
 3. כל משתמש רשום רשאי להסיר עצמו ולבטל את הרשמתו באתר.
 4. ההרשמה לאתר היא לזמן בלתי מוגבל. יחד עם זאת, בעל האתר רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו, כי גישה לתכנים מסוימים באתר תורשה רק למשתמשים רשומים, שישלמו דמי-חבר ו/או יערכו מינוי לאתר ו/או ישלמו עבור גישה לתכנים אלו, לפי העניין.

הוספת תוכן על ידי משתמשים:

 1. המשתמשים הרשומים באתר רשאים להעלות תכנים לאתר. לעניין זה הגדרת “תכנים”: קטעי וידאו, קטעי סאונד, טקסטים, תמונות, איורים ועיצובים.
 2. המשתמש מצהיר, כי הוא בעל זכויות היוצרים בתכנים אותם מעלה לאתר, ו/או מצהיר כי קיבל אישור לפרסמם מבעל הזכויות. באחריות המשתמש לפרסם קרדיט לפי דין לצד התוכן שפרסם.
 3. המשתמש מתחייב כי הפרטים והתכנים אשר הוא מעל לאתר הם אמיתיים ומדויקים.
 4. משתמש באתר רשאי לפרסם אירוע ו/או הפקה ובתנאי שהם מתקיימים בירושלים וסביבתה – המשתמש מצהיר ומתחייב כי האירועים ו/או ההפקות אותם יפרסם יהיו פתוחים לכלל הציבור, ללא כל אבחנה שאינה חוקית בין הזכאים להשתתף בה. המשתמש מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.
 5. המשתמש מתחייב כי האירוע, לרבות תכניו, יתקיים לפי כל דין, עוד מתחייב מזין האירוע להקפיד על הוראות, הנחיות, כללי וחוקי הבטיחות הנדרשות לפי כל דין.
 6. המשתמש מתחייב לא לפרסם תכנים באתר אשר עלולים לגרום לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע ו/או לגרום לכל עוולה מסחרית לכל צד ג’.
  בנוסף, המשתמש מתחייב לשמור על שפה נאותה וכבוד הדדי בין חברי הקהילה הרשומים באתר.
 7. מובהר ומוסכם בזאת, כי בעל האתר רשאי לבחון ולבקר תכנים אשר מועלים לאתר ולוודא אם עומדים בתקנון תנאי השימוש. לבעל האתר שמורה הזכות להסיר ו/או לערוך תכנים אשר ימצאו מפרים תקנון זה.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר עוד כי בעל האתר רשאי להסיר ו/או לערוך פרטי פרופילים ו/או אירועים ו/או הפקות ו/או תגובות, אם ימצא לנכון כי הם לא הולמים את תקנון תנאי השימוש של האתר.

הגבלת אחריות של בעל האתר ביחס לתכנים המועלים לאתר ואירועים ו/או הפקות:

 1. בעל האתר אינו אחראי לתוכן האירועים וההפקות המפורסמים ו/או לכל היבט טכני או אחר של האירועים או הפקות.
 2. בעל האתר לא יישא באחריות לכל נזק, ממוני ו/או נזק גוף ו/או כל נזק אחר, אשר ייגרמו לכל אדם ו/או רכוש במהלך אירוע ו/או הפקה שפורסמה באתר.
 3. לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ו/או חבות, בזיקה לדמי השתתפות באירועים או הפקות.
 4. המשתמש ישפה את בעל האתר בגין כל נזק שיגרם לו ו/או למי מטעמו בזיקה לאירוע או הפקה שפרסם ו/או תכנים שפרסם באתר.

פרטיות –

בעל האתר מכבד את פרטיות הגולשים ופועל לפי כל דין. לקריאת מדיניות הפרטיות המלאה אנא הכנסו למסמך מדיניות הפרטיות.

בעל האתר אוסף, בהסכמת הגולשים, פרטי יצירת קשר – שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון – וזאת על מנת לצרפם לרשימת תפוצה, לשלוח סקירות ומידע בתחומי הפעילות של האתר, או לשלוח מידע שיווקי או פרסומי אשר עשוי לעניין את משתמשים אלו. אם אינכם מעוניינים  להיכלל ברשימה, או אם פרטי הקשר שלכם נכנסו בשוגג לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת הסרה (הודעת סירוב) לכתובת [email protected] או ללחוץ על הקישור “הסר” בתחתית המייל/ניוזלטר שנשלח.

בעל האתר לא תמסור מידע אודות המשתמשים לכל צד ג’, למעט במקרים המפורטים במדיניות הפרטיות.

קניין רוחני –

מבלי לגרוע מזכויות ואחריות המשתמשים על פי סעיף “הוספת תוכן על ידי משתמש”, הקניין הרוחני באתר – לרבות אך לא רק – סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים ו/או עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל האתר, או לצד ג’ אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר. זאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה , אנא פנה אלינו בכתובת [email protected] ובעל האתר יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.

אין למשתמש באתר אישור, או רשות לעשות שימוש בקניין הרוחני באתר , אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר ו/או בעלי הזכויות הרלוונטיים.

אין לעשות שימוש בשם האתר או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעל האתר ו/או לצד ג’.

ייתכן ובאתר יהיו קישורים (links) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן ‘אתרים חיצוניים’) שאינם בבעלות בעל האתר ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג’ ואין לבעל האתר כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים באתר כדי להרשות, או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעל האתר בהקדם בכתובת [email protected] והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.

בנוסף, באתר עשויות להופיע פרסומות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל האתר. אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעל האתר בכתובת [email protected]  בבקשה להסרת הפרסומת.

אם הנך מעוניין לבצע שימוש ביצירה אשר מופיעה באתר – יש לקבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.

זמינות האתר –

בעלי האתר משתדלים כי האתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעל האתר כי האתר יפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה באתר אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה או גורמים אחרים. בעל האתר ישתדלו להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינו מחויב לכך. בעל האתר שומר את הזכות להפסיק או לשנות את פעילות האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

הוראות שחרור מאחריות –

מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון –

א.      האתר מאוחסן בשרת אשר מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעל האתר אינו אחראי לנזק אשר יגרם כתוצאה מפריצה חיצונית לאתר – בין היתר – הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה לאתר, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ובתכניו.

ב.      בעל האתר אינם אחראים לתוכן מודעות חיצוניות ( תמונות/קישורים)  אשר עשויות להופיע /להיטמע באתר או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים אליהם הקישורים מובילים. בעל האתר אינו מפקח או בודק את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.
אם נתקלתם באירוע ו/או יוזמה ו/או פרסום עסק אשר תוכנו פוגעני ו/או מפר את החוק, אנא יידעו את בעל האתר בכתובת [email protected] והוא יפעל תוך זמן סביר לבירור וטיפול בתלונה.

איסור פגיעה באתר –

אין לבצע כל פעולה באופן ישיר או על ידי צד ג’, אשר עשויה לפגוע באתר, בזמינות הגלישה שבו, או בתוכן המוצג בו, או לשבש את פעולתו. אין לעשות שימוש בקוד תוכנה או כל פעולה אלקטרונית/דיגיטלית  ו/או אוטומטית אחרת לרבות – וירוס ו/או ‘תולעת’ ו/או ‘בוט’ למטרת פגיעה כאמור באתר.

למשתמש ו/או לצד ג’ אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש בתכני האתר למטרה מסחרית ו/או כל מטרה אחרת. בסעיף זה “תכני האתר” – תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה.

אחריות המשתמש –

המשתמש/ת והוא/היא בלבד אחראי/ת לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון, והוא/היא ישפה את בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק כלכלי או אחר, שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון לרבות הוצאות משפטיות ו/או אחרות שיהיו בזיקה להפרת הוראות התקנון.

עדכונים ושינויים –

בעל האתר שומר את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון האתר. על בעל האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש. תוקפו יהיה מרגע שינויו, והוא יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.

סמכות שיפוט  –

הדין החל על כל סכסוך או מחלוקת בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט אשר לו הסמכות העניינית בירושלים.

 

תקנון זה מהווה יצירה מוגנת וככזה מוגן על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות – עו”ד מוטי כהן [email protected]

דילוג לתוכן